Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

atraversiamo
atraversiamo
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
atraversiamo
Jeśli czegoś nie rozumiesz potraktuj to jako sztukę, sztuki nie trzeba rozumieć. 
— Kolwiekco.soup.io
atraversiamo
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
atraversiamo
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.

— Krystyna Siesicka – Zapałka na zakręcie
atraversiamo
atraversiamo
atraversiamo
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaprecelka precelka
atraversiamo
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viasatyra satyra
atraversiamo
Reposted fromAgnya Agnya viasatyra satyra
atraversiamo
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
atraversiamo

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viaAmericanlover Americanlover
atraversiamo

alexstrohl:

Exploring the Isle of Skye for Johnnie Walker, 2014

atraversiamo
9671 5cb5 500
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover
atraversiamo
'Islandia zweryfikuje wszystko' - Szepty Kamieni.
atraversiamo
Hallgrímskirkja.

November 10 2018

atraversiamo
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viatost tost
atraversiamo
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viatost tost
0167 fe4e 500
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viadusix dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl