Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

atraversiamo
1252 0dce
Caution: Lethal with a phablet.
Reposted fromqueitsch queitsch viaskillzmcfly skillzmcfly
atraversiamo
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
atraversiamo
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viajunior13 junior13
atraversiamo
2106 8cb6 500
Reposted fromZircon Zircon viadonus donus
atraversiamo
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viamiimi miimi

August 02 2018

atraversiamo
1696 5889 500
Reposted fromthetemple thetemple viastrzepy strzepy
atraversiamo
5489 9a7a
Reposted fromkarahippie karahippie viamrs-cosmos mrs-cosmos
atraversiamo
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viamrs-cosmos mrs-cosmos

July 19 2018

atraversiamo
atraversiamo

July 10 2018

atraversiamo
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viaAdalbert67 Adalbert67
7303 554e
Young Colin Firth, dammmit
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaRowena Rowena
atraversiamo
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
atraversiamo
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
atraversiamo
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
atraversiamo
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viapensieve pensieve
atraversiamo
Prawdziwa kobieta? Ma ona dar szczególnego budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne.
— Lew Tołstoj
atraversiamo
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viapensieve pensieve
atraversiamo
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viamentispenetralia mentispenetralia
atraversiamo
2108 c75e 500
Niedziela na katowickim dworcu
Reposted fromZircon Zircon viamentispenetralia mentispenetralia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl