Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

atraversiamo
atraversiamo
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viasillene sillene

March 18 2017

atraversiamo
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
atraversiamo
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 17 2017

atraversiamo
2211 3edf
Reposted fromNajada Najada viatost tost
atraversiamo

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasillene sillene
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
2404 38d9 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
atraversiamo
Reposted fromoll oll viaprecelka precelka
atraversiamo
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaprecelka precelka
atraversiamo
"Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem."
— K. Kofta
atraversiamo
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaAmericanlover Americanlover

June 23 2015

atraversiamo
Przecież 3844 nie znaczy dla ciebie to samo co dla mnie, prawda? Dla ciebie jest to tylko trzy, osiem, cztery i cztery. Ale ja mówię: "Cześć, 62 do kwadratu".
— Oliver Sacks "Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viatost tost
atraversiamo
atraversiamo
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
atraversiamo
3008 4069
Reposted fromktosiowa ktosiowa viagreens greens
atraversiamo

June 19 2015

atraversiamo
7990 4ca3 500
lub kogoś.
atraversiamo
Dojrzałość to ten moment kiedy opowieści o tym, co, kto i z kim pił, co ćpał, z kim się bzykał stają się dla Ciebie po prostu żałosne
— P. Bielecki
Reposted fromgdybam gdybam viaAmericanlover Americanlover
atraversiamo
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl